Území zvláštní povodně pod vodním dílem Fojtka (jev ÚAP č. 53)

Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplavené vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100 ), který vymezuje záplavové území. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.

Informations complémentaires

Créé

Type
dataset

Auteur
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ