Antwerp | below ground waste deposit locations (sorteerstraten)

Deze dataset bevat de locaties van de bestaande en geplande sorteerstraten (de uitgevoerde, in aanleg en in onderzoek) op het openbaar domein. Een sorteerstraat is een reeks ondergrondse afvalcontainers waarin het afval per fractie kan gedeponeerd worden. Enkel de zuilen ervan kunnen bovengronds waargenomen worden. - See more at: http://opendata.antwerpen.be/datasets/ondergrondse-sorteerstraten#sthash.VUDYkok0.dpuf

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Stad Antwerpen